Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Mjesni odbori

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanja o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Grada osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbori se osnivaju za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje
četiri godine.

Vijeće Mjesnog odbora Grabovci

 1. Luka Bilać, predsjednik (tel 091 795 1275, mograbovci@gmail.com)
 2. Dalibor Kendeš, član
 3. Tomislav Brusan, član
 4. Šime Kendeš, član
 5. Nikolina Kendeš, član

Vijeće Mjesnog odbora Čista Velika

 1. Vedran Biluš, predsjednik (tel 091 334 4318, vedran.bilus@gmail.com)
 2. Mišo Šunjerga, član
 3. Mario Škarić, član
 4. Blaž Biluš, član
 5. Željko Perković, član
 6. Ivan Storić, član
 7. Josip Storić, član

Vijeće Mjesnog odbora Čista Mala

 1. Zorica Lalić predsjednik (tel 099 689 1646, lalic.zorica1976@gmail.com)
 2. Solanž Antić, član
 3. Srećko Dobrić, član
 4. Hrvoje Franić, član
 5. Marko Lalić

Vijeće Mjesnog odbora Prvić Šepurine

 1. Danijela Antulov, predsjednik (tel 091 273 2733, prvicsepurine.mjesniodbor@gmail.com)
 2. Goran Kursar, član
 3. Goran Franić, član
 4. Lino Vlahov, član
 5. Nedjeljko Sniježni Grubelić, član

Vijeće Mjesnog odbora Prvić Luka

 1. Alen Škalabrin, predsjednik (tel 091 132 8283, mo.prvicluka1@gmail.com)
 2. Jagoda Bokulić Junek, član (tel 091 576 0484)
 3. Karolina Ferlendiš, član
 4. Luka Mažibrada, član
 5. Vlatko Kolombo, član

Vijeće Mjesnog odbora Srima

 1. Kristina Mijat, predsjednik (tel 091 944 2508, kristina.mijat92@hotmail.com)
 2. Josip Palada, član
 3. Josip Skelin, član
 4. Ivan Jozanović, član
 5. Allan Sam Vlahov, član
 6. Ljiljana Antić, član
 7. Marijo Čular, član

Vijeće Mjesnog odbora Gaćeleze

 1. Mate Tabula, predsjednik (tel 095 586 6049, mate.tabula1987@gmail.com)
 2. Antonijo Tabula, član
 3. Ivan Erceg, član
 4. Ante Tabula, član
 5. Gordana Ledenko, član