Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na dijelu objekta ex. „Drvoplastika“ u Vodicama označen kao dio čes. zgr. 763 k.o. Vodice

31. listopada 2016.
Na temelju Zaključka (KLASA: 372-03/16-01/08, URBROJ: 2182/04-05/04-16-1) od 19. listopada 2016.g., Gradonačelnica Grada Vodica 27. listopada 2016.g. raspisuje

N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na dijelu objekta ex. „Drvoplastika“ u Vodicama označen kao dio čes. zgr. 763 k.o. Vodice


1. PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA

Poslovni prostor na dijelu objekta ex. „Drvoplastika“ u Vodicama, označen kao dio čest. zgr. 763 k.o. Vodice i to:

- Namjena prostora: skladište

- Početni iznos zakupnine: 384,00 kn/mjesečno bez PDV-a (32,00m2 x 12,00 kn)

- Ugovor o zakupu zaključit će se na: 3 godine, odnosno do konačne odluke o prenamjeni predmetne nekretnine.