Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na dijelu objekta ex. „Drvoplastika“ u Vodicama označen kao dio čes. zgr. 763 k.o. Vodice

23. studenog 2016.
Na temelju Zaključka (KLASA: 372-03/16-01/08, URBROJ: 2182/04-05/04-16-1) od 19. listopada 2016.g., Gradonačelnica Grada Vodica 21. studenog 2016.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora na dijelu objekta ex. „Drvoplastika“ u Vodicama
označen kao dio čes. zgr. 763 k.o. Vodice


1. PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA

Poslovni prostor na dijelu objekta ex. „Drvoplastika“ u Vodicama,  označen kao dio čest. zgr. 763 k.o. Vodice i to:
-          Namjena prostora: skladište
-          Početni iznos zakupnine:  384,00 kn/mjesečno bez PDV-a (32,00m2 x 12,00 kn)
-          Ugovor o zakupu zaključit će se na: 3 godine, odnosno do konačne odluke o prenamjeni predmetne nekretnine.