Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Postupak za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova ugovorom za obavljanje komunalne djelatnosti prigodno ukrašavanje grada

31. listopada 2016.
Na temelju članka 20. i 21. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 14/13, te „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 05/15 i 02/16) i članka 42. stavak 3. točka 19. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15) Gradonačelnica Grada Vodica dana 28. listopada 2016. g. raspisuje sljedeći:

POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za povjeravanje komunalnih poslova ugovorom

za obavljanje komunalne djelatnosti prigodno ukrašavanje grada


1. NARUČITELJ:

Grad Vodice, Ive Čače 8, 22 211 Vodice, OIB: 74633363090

2. GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SE POZIVAJU PODNIJETI PONUDU:

 „UNIELEKTRO“ d.o.o., Blata 16, Vodice

 Elektro obrt „RASVJETA“, Plimica 27, Vodice

 Obrt za elektroradove „VAŠA SVITLOST“, Nikole Šubića Zrinskog 23, Vodice