Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Administrativni referent - arhivar

28. listopada 2016.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Planu prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 02/16, 03/16, 04/16 i 05/16) Tajnik Grada Vodica raspisuje


JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Vodice


za sljedeće radno mjesto:

1. Administrativni referent - arhivar
Tajništvo Grada Vodica28. listopada 2016.