Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove

11. studenog 2016.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Planu prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/16, 03/16, 04/16 i 05/16) Tajnik Grada Vodica raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Vodice

 
za sljedeće radno mjesto:

 

  1. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove, 1 izvršitelj/ica
Tajništvo Grada Vodica

11. studenog 2016.