Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj - Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica

15. rujna 2017.

Klasa: 112-02/17-01/03
Urbroj: 2182/04-03/01-17-1 od 31. VIII. 2017. (4047)

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN), gradonačelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

  • magistar prava,
  • najmanje pet godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
  • položen državni stručni ispit.