Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj-Savjetnik za društvene djelatnosti

12. svibnja 2017.

Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 04/14, 13/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 02/15, 05/15, 03/16 i 05/16), Tajnik Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u  Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Savjetnik za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.