Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj - Viši referent za imovinu i prometno redarstvo

22. prosinca 2017.

Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 04/14, 13/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 02/15, 05/15, 03/16, 05/16, 02/17 i 03/17), Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica, na radno mjesto Viši referent za imovinu i prometno redarstvo (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.


Uvjeti:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik (javne uprave),
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit.



22. prosinca 2017.
22. prosinca 2017.
03. siječnja 2018.