Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj-Viši referent za komunalno redarstvo i komunalno-vodni sustav i Administrativni referent za društvene djelatnosti

29. ožujka 2017.
Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 04/14, 13/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 02/15, 05/15, 03/16 i 05/16), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo i Tajnik Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuju

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  I.            za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica, na radno mjesto Viši referent za komunalno redarstvo i komunalno-vodni sustav (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
 II.            za prijam u službu u  Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Administrativni referent za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.