Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj - Viši referent za naplatu gradskih prihoda

19. listopada 2017.

KLASA: 112-02/17-01/04
URBROJ: 2182/04-03/03-17-1 od 12. listopada 2017. godine

Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 04/14, 13/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 02/15, 05/15, 03/16, 05/16, 02/17 i 03/17), Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica, na radno mjesto Viši referent za naplatu gradskih prihoda (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

- sveučilišni ili stručni prvostupnik (ekonomije ili javne uprave),

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu,

- položen državni stručni ispit.19. listopada 2017.
19. listopada 2017.