Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za otkup rabljenih krovnih crijepova

18. kolovoza 2017.
Na temelju članka 42. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj: 9/09, 9/11-ispravak, 4/13, 9/13-pročišćeni tekst, 5/15 i "Službeni glasnik grada Vodica", broj 04/16) i Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica, KLASA: 363-01/17-01/79, URBROJ: 2182/04-05/04-17-1 od 17. kolovoza 2017. g. Gradonačelnica Grada Vodica dana 17. 08. 2017. g. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za otkup rabljenih krovnih crijepova


18. kolovoza 2017.