Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica

07. prosinca 2017.


Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 09/17), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica, na sljedeća radna mjesta:

 

I. Viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca,

 

Uvjeti:

-        magistar prometa,

-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-        napredno poznavanje rada na računalu (MS Office, Autocad),

-        napredno poznavanje engleskog jezika,

-        položen državni stručni ispit.

 

 

II. Viši referent za komunalno-vodni sustav (2 izvršitelja, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca,

 

Uvjeti:

-        sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave,

-        najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-        dobro poznavanje rada na računalu (MS Office),

-        položen državni stručni ispit.