Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila

21. studenog 2017.
KLASA: 406-09/17-01/08
URBROJ: 2182/04-05/04-17-2
Vodice, 20. studenog 2017.g.

Na temelju Odluke Gradonačelnice o prodaji rabljenog službenog vozila, KLASA: 406-09/17- 01/08, URBROJ: 2182/04-05/04-17-1 od 17. studenog 2017.g. godine raspisuje se


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenog službenog vozila


21. studenog 2017.