Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

JAVNI POZIV - uredimo naše Vodice

15. studenog 2017.

Na temelju članka 42. točka 35. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13 - pročišćeni tekst, 09/13 -  ispravak,  05/15 i „Službeni glasnik  Grada Vodica“, broj 04/16) Gradonačelnik Grada Vodice objavljuje
 

 

JAVNI  POZIV

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova,  programa „Uredimo naše Vodice“ (100 izvršitelja/ica)

        I.            Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad

 

            Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.

Program „Uredimo naše Vodice“ koji će se provoditi na području Grada Vodica u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz more, te saniranje nerazvrstanih cesta zbog posljedica bujičnih poplava. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, čišćenja i održavanja zatvorenih prostora u vlasništvu Grada, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

 

          15. studenog 2017.
24. studenog 2017.