Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za davanje u zakup (podzakup) poslovnog prostora u prizemlju zgrade Kulturnog centra Vodice

30. studenog 2017.
Ur.br.: 438/2017
Vodice, 22. studenog 2017.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica (KLASA: 372-04/17-01/01, UR.BROJ: 2182/04-05/04-17-2) od 20. studenog 2017. godine i Odluke o raspisivanju Natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup) poslovnih prostora u zgradi Kulturnog centra Vodice (Ur.broj: 437/2017), Pučko otvoreno učilište Vodice raspisuje


N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup (podzakup)
poslovnog prostora u prizemlju zgrade Kulturnog centra Vodice


30. studenog 2017.