Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za imenovanje ravnatelja MCFV u Prvić Luci

31. listopada 2017.

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine, broj 96/01 ), i članka 15. Statuta ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust Vrančić u Prvić Luci natječajno povjerenstvo dana 30.10. 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Memorijalnog centra Faust Vrančić u Prvić Luci

Uvjeti:

- visoka stručna sprema,
- stručne, radne, i organizacijske sposobnosti,
- 5 godina radnog iskustva u muzejskoj djelatnosti ili djelatnosti u kulturi,
- znanje engleskog jezika,
- vozačka dozvola B kategorije.

Iznimno za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.23. studenog 2017.