Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na drugom katu objekta ex. "Stara općina" u Vodicama označen kao čes. zgr. 22/3 k.o. Vodice

15. ožujka 2017.

Na temelju Zaključka, KLASA: 372-03/17-01/05, URBROJ: 2182/04-04/01-17-1 od 13. Ožujka 2017.g., Gradonačelnica Grada Vodica 13. Ožujka 2017.g. raspisuje

N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

poslovnog prostora na drugom katu objekta ex. "Stara općina" u Vodicama

označen kao čes. zgr. 22/3 k.o. Vodice15. ožujka 2017.