Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za zakup poslovnog prostora na dijelu objekta ex. Zadružni dom u Prvić Šepurini

15. veljače 2017.

Raspisuje se Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na dijelu gradske nekretnine u Prvić Šepurini na otoku Prviću označene kao čest. zem. 1561/2, 1562/2, 1562/4 i 1654/1 k.o. Prvić ukupne površine 129 m² (89,00 m² zatvoreni dio i 40,00 m² otvoreni dio).15. veljače 2017.