Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas - Viši referent za komunalno-vodni sustav

14. veljače 2017.

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 04/14, 06/14, 13/14, „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/15, 05/15, 03/16 i 05/16), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo na radno mjesto Viši referent za komunalno-vodni sustav (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Uvjeti:

-          sveučilišni ili stručni prvostupnik (javne uprave ili ekonomije);

-          najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

-          dobro poznavanje rada na računalu;

-          položen državni stručni ispit.14. veljače 2017.
14. veljače 2017.