Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Administrativni referent - upisničar

20. veljače 2017.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Planu prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 02/16, 03/16, 04/16 i 05/16) Tajnik Grada Vodica raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Gradu Vodice

za sljedeće radno mjesto:
1. Administrativni referent - upisničar
Tajništvo Grada Vodica

Uvjeti:
– srednja stručna sprema društvenog smjera,
– poznavanje rada na računalu.

20. veljače 2017.