Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove

20. veljače 2017.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) te Planu i Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini (KLASA: 132-01/17-01/01, URBROJ:  2184/04-03/01-17-1) Tajnik Grada Vodica raspisuje

  
JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Gradu Vodice

 

za sljedeće radno mjesto:
 
  1. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove, 2 izvršitelja/ice
Tajništvo Grada Vodica

Uvjeti:
– magistar prava,
– poznavanje rada na računalu.

20. veljače 2017.