Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice - Viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun

20. veljače 2017.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Planu prijma u službu u Grad Vodice za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/16, 03/16 i 04/16) Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode  raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Gradu Vodice


 

za sljedeće radno mjesto:

 

  1. Viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun

Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica

 

Uvjeti:

-      magistar ekonomije,

-      poznavanje rada na računalu.20. veljače 2017.