Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnog tijela - Tajnika Grada

17. svibnja 2018.
Na temelju članaka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN), Gradonačelnika raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ

 
 
za imenovanje pročelnika upravnog tijela - Tajnika Grada (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.