Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv - Viši referent za komunalno-vodni sustav

14. lipnja 2018.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Gradu Vodice

 

 

za sljedeće radno mjesto:

 

  1. Viši referent za komunalno-vodni sustav, 1 izvršitelj/ica

Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo

 

Uvjeti:

-          sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave

-          dobro poznavanje rada na računalu (MS Office).