Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

JAVNI POZIV za uzimanje u zakup zemljišta u zbog izgradnje sabirne jame radi ispuštanja otpadnih voda iz septičkih jama sa područja Grada Vodica

07. lipnja 2018.
Temeljem članka 40. Statuta Grada Vodica ( „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj: 02/18 i 03/18), Gradonačelnica Grada Vodica dana 07. 06. 2018.g. objavljuje slijedeći

J A V N I P O Z I V
za uzimanje u zakup zemljišta u zbog izgradnje sabirne jame radi
ispuštanja otpadnih voda iz septičkih jama sa područja Grada Vodica