Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Uredimo naše Vodice“

10. kolovoza 2018.
Na temelju članka 40. točka 34. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18 i 03/18) Gradonačelnik Grada Vodice objavljuje
  
JAVNI  POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova,  programa „Uredimo naše Vodice“ (20 izvršitelja/ica)

 
       I.            Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad
 
            Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Program „Uredimo naše Vodice“ koji će se provoditi na području Grada Vodica u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz more, te saniranje nerazvrstanih cesta zbog posljedica bujičnih poplava. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, čišćenja i održavanja zatvorenih prostora u vlasništvu Grada, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.