Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup gradske nekretnine-zemljišta označenog kao čest. zem. 6986/52 k.o. Vodice

02. srpnja 2018.
Na temelju Zaključka (KLASA: 947-03/18-01/07 , URBROJ: 2182/04-05/07-16-02) od 28. lipnja 2018.g., Gradonačelnica Grada Vodica  28. lipnja 2018.g. raspisuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
gradske nekretnine-zemljišta označenog
kao čest. zem. 6986/52 k.o. Vodice