Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju objekta ex. Zadružni dom u Prvić Šepurini

15. lipnja 2018.
Na temelju Zaključka Gradonačelnica, Klasa: 372-03/18-01/04, Ur.br.: 2182/04-04/01-18-1 od 11. 06.  2018.g., Gradonačelnica Grada Vodica 11. 06. 2018.g. raspisuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora u prizemlju objekta ex. „Zadružni dom“ u Prvić Šepurini
(položen na čes. zem. 1561/2, 1562/2, 1562/4 i 1654/1 k.o. Prvić)