Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove

23. ožujka 2018.

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 09/17), Tajnik Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i opće poslove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 23. ožujka 2018.
23. ožujka 2018.
09. travnja 2018.