Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA „Dugoročni kredit za financiranje izgradnje novog dječjeg vrtića u Vodicama“

05. ožujka 2018.
Grad Vodice objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za dugoročni kredit za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Vodicama. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za, u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda. Ponude se moraju dostaviti do 20. 03. 2018.g. do 14,00 sati.

05. ožujka 2018.
05. ožujka 2018.