Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - puno radno vrijeme od 3 mj., Javni radovi - program „Uredimo naše Vodice“

26. kolovoza 2019.

KLASA: 550-01/19-01/04
URBROJ: 2182/04-03/05-19-2
Vodice, 26. kolovoza 2019.

Na temelju članka 40. točka 34. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradonačelnik Grada Vodice objavljuje


JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - puno radno vrijeme od 3 mjeseca
u provedbi mjere Javnih radova, programa „Uredimo naše Vodice“ (25 izvršitelja/ica)I. Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti. Program „Uredimo naše Vodice“ koji će se provoditi na području Grada Vodica u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz more, te saniranje nerazvrstanih cesta zbog posljedica bujičnih poplava. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, čišćenja i održavanja zatvorenih prostora u vlasništvu Grada, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.26. kolovoza 2019.
26. kolovoza 2019.