Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata u prizemlju Kulturnog centra i gradske uprave Grada Vodica

20. svibnja 2019.
KLASA: 947-03/19-01/21
URBROJ: 2182/04-05/07-19-2
Vodice, 15. svibnja 2019.g.

Na temelju Zaključka (KLASA: 947-03/19-01/21, URBROJ: 2182/04-05/07-19-01) od 15. svibnja 2019.g., Gradonačelnica Grada Vodica 15. svibnja 2019.g., raspisuje


N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata
u prizemlju Kulturnog centra i gradske uprave Grada Vodica


1. PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA
Dio poslovnog prostora u prizemlju Kulturnog centra i gradske uprave Grada Vodica u Vodicama označen kao čest. zgr. 666 K.O. Vodice i to: - Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost - postavljanje samoposlužnih aparata, 3 kom, (2 aparata za tople napitke i 1 aparat za hladne napitke) - Početni iznos zakupnine: 720,00 kn/mjesečno (3,00 m² x 240,00 kn) na koju cijenu se obračunava PDV, - Ugovor o zakupu zaključit će se na period od 2 godine.

20. svibnja 2019.