Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

NATJEČAJ za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Portir

19. srpnja 2019.

KLASA: 112-02/19-01/03

URBROJ: 2182/04-03/03-19-1 od 16. srpnja 2019. godine

 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN Tajnik Grada Vodica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Portir (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:

-        srednja stručna sprema tehničkog, društvenog ili ugostiteljskog smjera,

U prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

-        životopis,

-        dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

-        dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),

-        preslik uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa),

-        vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.