Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Referent za prijam stranaka

31. svibnja 2019.

KLASA: 112-03/19-01/12

URBROJ: 2182/04-03/09-19-2 od 31. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN), Tajnik Grada Vodica raspisuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Referent za prijam stranaka (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad od dva mjeseca.

 

Uvjeti:

- Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke u četverogodišnjem trajanju,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

- položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani,

- vozačka dozvola B kategorije