Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Oglas za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednicu i lokalnu samoupravu

04. srpnja 2019.

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN Tajnik Grada Vodica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Tajništvo Grada Vodica na radno mjesto Viši stručni suradnik za radne odnose, sjednicu i lokalnu samoupravu (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.04. srpnja 2019.
04. srpnja 2019.
08. srpnja 2019.
19. srpnja 2019.