Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica na radno mjesto Viši referent za imovinu i prometno redarstvo

10. svibnja 2019.

KLASA: 112-03/19-01/11

URBROJ: 2182/04-03/09-19-2 od 10. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članaka 8., 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u daljnjem tekstu ZSN) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave  „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 09/17,  07/18 i  02/19), Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica na radno mjesto Viši referent za imovinu i prometno redarstvo (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme od 3 mjeseca radi obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

-          sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          poznavanje rada na računalu,

-          položen državni stručni ispit.