Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodice- Viši referent za komunalne poslove

22. listopada 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 04/18) i čl.59. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 93/14 i 127/17)  Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Vodica raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

 radnog odnosa u Gradu Vodice

za sljedeće radno mjesto:

 

  1. Viši referent za komunalne poslove, 1 izvršitelj/ica

Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo 22. listopada 2019.