Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prodaju umjetne trave sa sportskog igrališta u Račicama

24. travnja 2020.

KLASA: 363-05/20-01/108
URBROJ: 2182/04-05/04-20-02
Vodice, 22. travnja 2020. g.

Na temelju članka 40. stavka 3. točke 34. Statuta Grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica, br.; 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20) Gradonačelnica Grada Vodica, Nelka Tomić, dr.med., dana 22. 04. 2020.g. objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju umjetne trave sa sportskog igrališta u Račicama