Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prodaju umjetne trave sa sportskog igrališta u Račicama- III.

05. lipnja 2020.

KLASA: 363-05/20-01/168
URBROJ: 2182/04-05/04-20-02
Vodice, 04. lipnja 2020. g.

Na temelju članka 40. stavka 3. točke 34. Statuta Grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica, br. 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20) Gradonačelnica Grada Vodica, Nelka Tomić, dr.med., dana 04. 06. 2020.g. objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju umjetne trave sa sportskog igrališta u Račicama05. lipnja 2020.