Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni natječaj za prodaju umjetne trave sa sportskog igrališta u Račicama

13. svibnja 2020.

KLASA: 363-05/20-01/128
URBROJ: 2182/04-05/04-20-02
Vodice, 13. svibnja 2020. g.

Na temelju članka 40. stavka 3. točke 34. Statuta Grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica, br. 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20) Gradonačelnica Grada Vodica, Nelka Tomić, dr.med., dana 13. 05. 2020.g. objavljuje,

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju umjetne trave sa sportskog igrališta u Račicama13. svibnja 2020.