Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji obavljaju gospodarsku djelatnost

23. studenog 2020.

KLASA: 410-01/20-01/15
URBROJ: 2182/04-01/08-20-3
Vodice, 23. studenog 2020. godine

 

          Na temelju članka 9. Programa dodjele potpora male vrijednosti za obveznike komunalne naknade koji obavljaju gospodarsku djelatnost („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 08/20) Gradonačelnica Grada Vodica  raspisuje

  

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za
obveznike komunalne naknade  koji obavljaju gospodarsku djelatnost

 

1.  Korisnici potpora

          Korisnici potpora male vrijednosti su poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima) koji su obveznici komunalne naknade i obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vodica, a ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • nepostojanje dugovanja glede svih javnih i nejavnih davanja prema Gradu Vodice do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
  • sjedište/prebivalište na području Grada Vodica najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
  • da sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), nisu ostvarili (uključujući i potporu dobivenu iz ovog Programa) tijekom razdoblja od 3 fiskalne godine potporu veću od 200.000 eura.