Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za dodjelu potpora obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a

22. rujna 2020.

KLASA: 402-01/20-01/01

URBROJ: 2182/04-05/04-20-2

Vodice, 18. rujna 2020.g.

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (koji obavljaju djelatnost na tradicijski način) Grada Vodica (KLASA: 011-01/14-01/04, URBROJ: 2182/04-04/01-14-2) Gradonačelnica Grada Vodica raspisuje dana 18. rujna 2020.g.

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora

obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, 

zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a