Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta Nove mogućnosti - gerontodomaćica

11. ožujka 2020.

Na temelju  Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava , KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-459 od 12. listopada 2018. godine , te Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0171, KLASA: 103-05/17-01/03, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-9 od 5. studenog 2018. godine, te članka 41. Statuta Grada Vodica ( “Službeni glasnik Grada Vodica” broj:  02/18,  03/18, 08/18, 12/20 - dalje u tekstu SGV), Gradonačelnik Grada Vodica, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Nove mogućnosti - Grad Vodice - gerontodomaćica/radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja grada Vodica - projekt Zaželi

Broj traženih radnica: 1

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Grad Vodice (Gaćelezi, Vodice).