Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u potkrovlju objekta oznaĉenog kao ĉes. zgr. 22/3 K.O. Vodice (ex. „Stara općina“ u Vodicama)

27. veljače 2020.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/20-01/05, URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 od 24. 02. 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica 04. 02. 2020.g. raspisuje


NATJEČAJ
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora u potkrovlju objekta oznaĉenog
kao ĉes. zgr. 22/3 K.O. Vodice (ex. „Stara općina“ u Vodicama)27. veljače 2020.