Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup gradske nekretnine-zemljišta označenog kao čest. zem. 6986/52 K.O. Vodice

06. srpnja 2020.

KLASA: 947-03/20-01/13

URBROJ: 2182/04-05/04-20-2

Vodice, 03. srpnja 2020.g.

Na temelju Zaključka, KLASA: 947-03/20-01/13, URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 od 03. srpnja 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica 03. srpnja 2020.g. raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

gradske nekretnine-zemljišta označenog

kao čest. zem. 6986/52 K.O. Vodice


06. srpnja 2020.