Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na drugom katu (četvrta prostorija desno) objekta označenog kao čes. zgr. 22/3 K.O. Vodice (ex. "Stara općina" u Vodicama)

31. srpnja 2020.

KLASA: 372-03/20-01/12

URBROJ: 2182/04-04/05-20-2

Vodice, 30. srpnja 2020.g.

 

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/20-01/12, URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 od 30. 07. 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica 30. 07. 2020.g. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

poslovnog prostora na drugom katu (četvrta prostorija desno) objekta označenog

kao čes. zgr. 22/3 K.O. Vodice (ex. „Stara općina“ u Vodicama)31. srpnja 2020.