Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora na prvom katu objekta (prostorija lijevo) označenog kao čes.zgr. 22/4 K.O. Vodice (ex. "Stara općina" u Vodicama)

16. prosinca 2020.

KLASA: 372-03/20-01/14

URBROJ: 2182/04-04/05-20-2

Vodice, 16. prosinca 2020.g.

 

 

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/20-01/14, URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 od 16. 12. 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica 16. 12. 2020.g. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup

poslovnog prostora na prvom katu  objekta (prostorija lijevo) označenog

kao čes. zgr. 22/4 K.O. Vodice (ex. „Stara općina“ u Vodicama)16. prosinca 2020.