Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup potkrovlja objekta označenog kao čes. zgr. 130/1 K.O. Prvić (ex. „Bratska kuća“ u Prvić Luci)

06. veljače 2020.

Na temelju Zaključka Gradonačelnice, KLASA: 372-03/20-01/02, URBROJ: 2182/04-05/04-20-1 od 04. 02. 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica 04. 02. 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup
potkrovlja objekta označenog kao
čes. zgr. 130/1 K.O. Prvić (ex. „Bratska kuća“ u Prvić Luci)06. veljače 2020.