Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Natječaj za prodaju zemljišta označenog kao čes.zem. 7190/4 k.o. Vodice u vlasništvu Grada Vodica

30. srpnja 2020.

KLASA: 947-03/20-01/16

URBROJ: 2182/04-05/04-20-2

Vodice, 27.srpnja 2020.g.

 

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/2 i 1452/14), članka 12. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 2/06, 15/09 i 4/14) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vodica, KLASA: 947-03/20-01/16, URBROJ.: 2182/04-05/04-20-1 od 27. srpnja 2020.g., Gradonačelnica Grada Vodica dana 27. 07. 2020.g. raspisuje:

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta označenog kao čes. zem. 7190/4 k.o. Vodice

u vlasništvu Grada Vodica

 30. srpnja 2020.